Registrace/Registration

Začátek registrace/Start of registration – max. 50 pilots

Registrace na ACC MČR 2020 Šumavská palačinka.

Vaše registrace bude potvrzena po vyplnění formuláře a zaplacení startovného.
Číslo účtu kam prosím zašlete 390 Kč je 2200343648/2010
Jako variabilní symbol použijte: 1392020

Your registration will be confirmed after filling out the form and paying the entry fee 16 Eur.
Accoung number: 2200343648/2010
IBAN:CZ1520100000002200343648
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

VS:1392020

Počet registrovaných pilotů a pilotek/ Number of registered pilots 12

Jako účastník soutěže ACC MČR Šumavská palačinka 2020 konané v Sušici a okolí od 12. 9. do 13. 9. 2020 potvrzuji svoji účast na šampionátu a dalších činnostech souvisejících s ním (souhrnně „soutěži“), která může znamenat PODSTATNÉ NEBEZPEČÍ, může být RISKANTNÍ a může znamenat RIZIKO ÚRAZU NEBO SMRTI. Dobře si uvědomuji všechny rizika plynoucí z účasti na soutěži bez jakýchkoliv výjimek včetně tréninkových dní, zpřístupnění omezených míst, sdílení území a vybavení s lidmi nepřímo spojenými se soutěží a cestování mezi místy, kde se soutěž koná.

 NAVZDORY VŠEM RIZIKŮM SE TÉTO SOUTĚŽE DOBROVOLNĚ ÚČASTNÍM

 As participant at ACC MČR Šumavská palačinka 2020 hled in Sušice from 12. 9. – 13. 9. 2020 I confirm my participation at championship and on other activities related to it (collectively, the „Competition“), which may represent a SUBSTANTAL DANGER, may be RISK, and may entail a RISK OF INJURY OR DEATH. I am well aware of all the risks of participationg in the competition without any exceptions, including linked to the competition and traveling between the venues where the competition takes place.

DESPITE ALL RISKS IN THIS COMPETITION I WILL PARTICIPATE

              Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data.