Registrace/Registration

Začátek registrace/Start of registration – max. 50 pilots

Registrace na ACC 2022 Šumavská palačinka.

Vaše registrace bude potvrzena po vyplnění formuláře a zaplacení startovného.
Číslo účtu pro zaslání startovného 1 190 Kč je 2901951857/2010
Jako variabilní symbol použijte: 17092022 a pro příjemce ve zprávě uveďte Vaše příjmení.

Your registration will be confirmed after filling out the form and paying the entry fee 50 Eur.
Accoung number: 2901951857/2010
IBAN:CZ5120100000002901951857
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

VS:17092022 + fill in your name and surname

Počet registrovaných pilotů a pilotek/ Number of registered pilots

Jako účastník soutěže ACC Šumavská palačinka 2022 konané v Sušici a okolí od 17. 9. do 18. 9. 2022 potvrzuji svoji účast na šampionátu a dalších činnostech souvisejících s ním (souhrnně „soutěži“), která může znamenat PODSTATNÉ NEBEZPEČÍ, může být RISKANTNÍ a může znamenat RIZIKO ÚRAZU NEBO SMRTI. Dobře si uvědomuji všechny rizika plynoucí z účasti na soutěži bez jakýchkoliv výjimek včetně tréninkových dní, zpřístupnění omezených míst, sdílení území a vybavení s lidmi nepřímo spojenými se soutěží a cestování mezi místy, kde se soutěž koná.

 NAVZDORY VŠEM RIZIKŮM SE TÉTO SOUTĚŽE DOBROVOLNĚ ÚČASTNÍM

 As participant in the ACC Šumavská palačinka 2022 competition held in Sušice from 17 September to 18. September 2022, I confirm my participation in the championship and on other activities related to it (collectively, the „competition“), which may represent a SUBSTANTAL DANGER, may be RISK, and may entail a RISK OF INJURY OR DEATH. I am well aware of all the risks involved in participating in a competition with no exceptions, including practice days, access to restricted areas, sharing territory and equipment with people indirectly associated with the competition, and travel between competition venues.

DESPITE ALL RISKS IN THIS COMPETITION I WILL PARTICIPATE

              Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data.