Registrace/Registration

Jako účastník soutěže Šumavská palačinka 2019 konané v Sušici a okolí od 20. 9. do 22. 9. 2019 potvrzuji svoji účast na šampionátu a dalších činnostech souvisejících s ním (souhrnně „soutěži“), která může znamenat PODSTATNÉ NEBEZPEČÍ, může být RISKANTNÍ a může znamenat RIZIKO ÚRAZU NEBO SMRTI. Dobře si uvědomuji všechny rizika plynoucí z účasti na soutěži bez jakýchkoliv výjimek včetně tréninkových dní, zpřístupnění omezených míst, sdílení území a vybavení s lidmi nepřímo spojenými se soutěží a cestování mezi místy, kde se soutěž koná.

 NAVZDORY VŠEM RIZIKŮM SE TÉTO SOUTĚŽE DOBROVOLNĚ ÚČASTNÍM

 As participant at PGA Šumavská palačinka 2019 hled in Sušice from 20. 9. – 22. 9. 2018 I confirm my participation at championship and on other activities related to it (collectively, the „Competition“), which may represent a SUBSTANTAL DANGER, may be RISK, and may entail a RISK OF INJURY OR DEATH. I am well aware of all the risks of participationg in the competition without any exceptions, including linked to the competition and traveling between the venues where the competition takes place.

DESPITE ALL RISKS IN THIS COMPETITION I WILL PARTICIPATE

              Souhlasím se zpracováním osobních údajů / I agree to the processing of personal data